Detská KRÍŽOVÁ CESTA

18.03.2012 14:30
Aj deti prechádzajú spolu s Ježišom krížovú cestu. V doprovode gitár sme sa mnohí zúčastnili detskej krížovej cesty aj v našej Kaplnke Božieho Milosrdenstva.
 
 

—————

Späť