Detská púť do Rajeckej Lesnej

12.05.2012 08:00

 


Aj tento rok opäť eRko zorganizovalo celosloveskú Púť detí do Rajeckej Lesnej a Levoče v sobotu, 12. mája.

Pre deti bol pripravený bohatý program - sv omša s otcom biskupom, koncert, katechéza, misijná téma z Afriky atď.

Žilinskí eRkári išli spoločným autobusom a z púte si pdniesli domov krásne zážitky.

         

 

—————

Späť