KOLEDOVANIE Dobrá Novina

27.12.2012 17:00

Tento rok sme opäť ohlasovali v rodinách Dobrú Novinu.

Výťažok putoval na projekty do Afriky, tento rok najmä pre deti s postihnutím. Viac na https://www.dobranovina.sk/

Ďakujem všetkým deťom, mladým, rodinám a každému kto akokoľvek pomohol!

—————

Späť