Tomáš Zicho

Tomáš Zicho

Usilovný, pracovitý a múdry člen animátorského kruhu.