Žofia Škvareková

Žofia Škvareková

Milá, usmievavá saxofonistka, ktorá neodmysliteľne patrí do hájického eRka.